شهید محمد خانبازی فرزند مرتضی متولد ۲۴/ ۸ / ۱۳۳۹ شهید محمد خانبازی در سال ۱۳۳۹ در روستای دهنو – شوراب کوهمره سرخی دیده به جهان گشود .در سال ۱۳۴۱ پدرش مرتضی را از دست داد و در کنار مادر ...

زندگی نامه شهید خانعلی گرگی (شهید کوهمره ای افتخار هر کوهمره ای هن همیشه به یادشو هسوم) محل تولد : مله گاله – شوراب تاریخ تولد : ۱۳۴۵ محل شهادت : جزیره مجنون  عملیات : خیبر تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۱۲/۱۱ ...

ﺷــﻬﻴﺪ  ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﻏﻼﻣــﻰ ﺳﺒﻮﻛﻰ :   ﻧﺎم ﭘﺪر : رﻣﻀﺎن   وﻻدت : ٢٠ دى ١٣٣٨ روﺳﺘﺎى ﺳﺒﻮک   ﻳﮕﺎن ﺧﺪﻣﺘﻰ : ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ   ﺷﻬﺎدت : ٣ اﺳﻔﻨﺪ ١٣۶٢ ﻃﻼﻳﻴﻪ – ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻴﺒﺮ   ﻣﺤﻞ دﻓﻦ : ...

ﺷﻬﻴﺪ  ﻛﺮم ﻋﺰﻳﺰی ﻛﺮاجی: ﻧﺎم ﭘﺪر : ﺑﺎﺑﺎ ﺟﺎن وﻻدت : ١ ﻓﺮوردﻳﻦ١٣٣۴ روﺳﺘﺎى ﻛﺮاچ ﻳﮕﺎن ﺧﺪﻣﺘﻰ : ﺑﺴﻴﺞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺎدت : ٣ اﺳﻔﻨﺪ ١٣۶٢ ﺟﻔﻴﺮ – ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻴﺒﺮ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ : ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪاى داراﻟﺮﺣﻤﻪ ﺷﻴﺮاز مردم ...

شهید علی یار هاشمی فرزند محمد درسال ۱۳۴۴در روستای آبسرد منطقه شوراب کهمره سرخی درخانواده ای فعال و دین دار و کم بضاعت به دنیا آمد . روستای آبسرد آخرین روستای غربی منطقه شوراب از دور افتاده ترین وفقیر ترین ...

پاسدار شهید « علی یار هاشمی خواه » نام پدر : شهریار ولادت : ۳ دی ۱۳۳۰ یگان خدمتی : سپاه شهادت : ۵ شهریور ۱۳۶۵ کوهمره سرخی محل دفن : گلزار شهدای دارالرحمه شیراز ایل قشقایی، طایفه‌ی فارسیمدان، تیره‌ی ...

پاسدار شهید علی نجمی : نام پدر : حسن خان ولادت : ۷ مرداد ۱۳۳۸ یگان خدمتی : سپاه شهادت : ۵ شهریور ۱۳۶۵ کوهمره سرخی محل دفن : گلزار شهدای صدای زنگوله های گوسفندان شنیده نمی شد، اسب ها ...

پاسدار شهید « علی برز نریمانی » نام پدر : اله داد ولادت : ۲ شهریور ۱۳۴۰ یگان خدمتی : سپاه شهادت : ۵ شهریور ۱۳۶۵ کوهمره سرخی محل دفن : گلزار شهدای تاریخ یک رویداد مهم را در شهریور ...

: نام پدر : امان اله ولادت : ۲۲ تیر ۱۳۴۳ روستای کره بس یگان خدمتی : بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهادت : ۱۲اردیبهشت ۱۳۶۱ شوش محل دفن : گلزار شهدای مسیری به سوی بهشت سال ۴۹ در روستای ...