طبیعت کوه کراچ: دانلود ویدئو کوه کراچ واقع در روستای کراچ در منطقه زیبای کوهمره سرخی(پنجاه کیلومتری شیراز) یکی از کوه های کوهمره بزرگ میباشد.     ...

بهشتی در دل کوهستان کوهمره -دم اسب تنگ دم اسب کجاست؟ تنگ دم اسب در فاصله ۴۰ کیلومتری جنوب غربی شیراز در منطقه کوهمره سرخی روستای کره بس واقع شده است . تنگ دم اسب و ابشار زیبای آن به ...