موسیقی محلی فرهاد بارانی  خواننده‌ ای با اصالت از دیار کوهمره بزرگ دانلود آهنگ به تفریحگای خارنگون رسیدم بهشتی در دل کوهمره دیدم..  کوهمره یرد ایلای نازنینم عشایر زاده ای از کوه های بیلم..  فرهاد بارانی از سایت رسمی کوهمره ...

دانلود کلیپ های محلی فرهاد بارانی ...

موسیقی کوهمره ای همی دل بی صحاب اُنمیلی سامان رحمانی هنرمند برجسته کوهمره ...

لب بر لب نی سامان رحمانی خواننده خوش صدای کوهمره ...

سرچوپی اثری از رازق مهبودی ...

اتکه ولم اثری از سامان رحمانی ...

موسیقی زیبا به نام گل سرحدی از رازق ...

یه روزی ایل مه موسیقی کوهمره ای از عباس محمودی ...

موزیک ویدئو کوهمره ای های مبارک رازق مهبودی ...