ویدا جبارزاده دانش آموز سال آخر هنرستان موسیقی شهید کامیاب شیراز با شرکت در مسابقات گلبال دانش آموزی در شهر مشهد مقدس با حضور 7 تیم از سراسر کشور با 43 گل زده به عنوان خانم گلی این مسابقات دست ...

ویدا جبارزاده ورزشکار حرفه ای گلبال کشور و عضو تیم ملی جوانان از کوهمره سرخی روستای شوراب و دارنده مدال نقره بازیهای المپیک آسیایی و مقام خانم گلی مسابقات دانش آموزی با 46 گل زده و عنوان قهرمانی مسابقات دراز ...