رزمایش طرح جهادی واکسیناسیون دام در عشایران بخش سیاخ دارنگون و شوراب کوهمره سرخی با حضورآقایان دکتر آقامیری معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، سردار زهرایی رئیس بسیج سازندگی کشور، سردار بوعلی فرمانده سپاه فارس،سرهنگ سعیدی رئیس سازمان بسیج ...