محمد قنبری نسب (مرادی) نوه مرحوم علی نجات از اهالی روستای مله گاله منطقه شوراب کوهمره سرخی ، عضو تیم بیتالون تانک ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مسابقات جهانی روسیه که با شرکت ۲۱ کشور در جریان است ۲۹ مردادماه ...