انتخابات شورای بخش ارژن کوهمره با حضور دهیاران و کاندیداها برگزار گردید در این انتخابات که روز سی تیرماه هزار و چهارصد و یک برگزار گردید . افراد زیر به مدت یکسال انتخاب گردیدند . عباس شریفی رییس‌ شورای اسلامی ...