موزیک ویدئو رازق مهبودی در شب شعر عیدانه انجمن ادبی شاعران کوهمره ...

از آنجا که قوم کوهمره سرخی همیشه در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش بسزایی با اقوام همجوار و حکومتها ایفا می نموده است در عرصه های فرهنگی نیز مستثنی بوده است. و بویژه این قوم در پهنه ی ...

هم آورد صدبار شکستم و دلم سرد نشد در عشق تو کس به من هم آورد نشد فرهاد کجاست تیشه ات یاری کن شیرین تو هم چاره ی این درد نشد مصطفی اکبری تیرماه ۹۹   دلبسته ی عشق ماییم ...