محمد کوثری کوهمره

کسب عنوان سومی مسابقات دو میدانی جوانان جهان در روسیه توسط جوان کوهمره ای محمد کوثری بدست آمد ایشان که از جوانان پرتلاش و با انگیزه کشور میباشد پس از مسابقات انتخابی تمرینات سختی زیر نظر مربیان خود شروع کرد ...