آرمیتا سرطاوی نوجوان کوهمره ای از روستای سرطاوه جروق فرزند حسین سرطاوی درمسابقات آسیایی کاراته سبک شوتوکان نونهالان به مدال نقره آسیا دست یافت این مسابقات که در نجف آلاد اصفهان در رده سنی نوحوانان برگزار شد آرمیتا سرطاوی پس ...