مجموعه اشعار رد پای شبنم دکتر علی مدد نوروزی

مجموعه اشعار رد پای شبنم

کتاب رد پای شبنم
شاعر: دکتر علی مدد نوروزی

مشخصات ظاهری: 82 صفحه

ناشر : انتشارات خیابان

شابک : 4-59-6602-622-978

گزیده :
سخن ابتدایی شاعر

شراب تلخ می خواهم که مرد افکن بود
که تا یک دم بر آسایم ز دنیا و شر و شورش
…..

در عالم شعر که وارد میشوی، همه چیز بوی احساس لطیف و شاعرانه میدهد، بوی نرمی گل های بهاری و طراوت نغمه های بلابلان مست !
….

رد پای شبنم

دانلود کتاب رد پای شبنم

 

محسن جبارزاده
آرامشم حاصل تلاشم - انرژی مثبت دوستان و خانواده است هر جا قدمی بر میدارم تغییری مثبت را شروع میکنم . تا هستم مفید خواهم بود . روانشناسی را بهترین رشته دنیا میدونم