نجات جان بچه گرازها از جوی آب توسط جوان و باغدار و زنبور دار کوهمره

جهانخواه

امیر تیمور جهانخواه از باغداران و زنبور داران عسل 🍯 درکوهمره سرخی است. ایشان با اینکه در حد کلاس پنجم ابتدایی بیشتر نتوانسته است درس بخواند اما از فعال ترین حامیان محیط زیست و منابع طبیعی بصورت عملی در گروهای عضو می‌باشد. به قول استاد ملک محمد جهانخواه:«کار فرهنگ سازی و عمل به سواد اشخاص نیست بلکه به شعور و ذات و جوهر انسانی بستگی دارد.» کار ایشان در نجات دادن بچه گرازها از جدول آب ستودنی و همه دارند برای ایشان از خدا طلب خیر می‌کنند.

محسن جبارزاده
آرامشم حاصل تلاشم - انرژی مثبت دوستان و خانواده است هر جا قدمی بر میدارم تغییری مثبت را شروع میکنم . تا هستم مفید خواهم بود . روانشناسی را بهترین رشته دنیا میدونم