اطلاعاتی در مورد گویش کوهمره ای که باید بدانید….. در این قسمت شما را با گویش کوهمره ای آشنا خواهیم کرد… مطالعه فرمائید….   توضیح: گویش مردم کوهمره لری نیست اما همانند لری از پارسی پهلوی گرفته شده است و ...

کوهمره شاخه ای از قوم بزرگ پارس میباشد.  کُهمَره یا کوهمَره نام سه منطقه در استان فارس است. حدود کوهمره از شیراز تا کازرون و جنوب به فراشبند و فیروزآباد میرسد. مردمان این مناطق از ایلات  پارس نژاد استان فارس ...

کوهمره یا کُهمَره، ایل کوهمره، آداب و رسوم کوهمره یا کهمره ...

  مهتی خان سرخی کلانتر کوهمره  مهدی سرخی رهبر مجاهدین ایل سرخی(کهمره ) در جنگ جهانی اول علیه قوای s.p.r انگلیس   شهرت مهدی سرخی از جوانی در جنگ با انگلیسی ها زبانزد شد و به خاطر جنگ ۱۳۰۸ شیراز ...

از آنجا که قوم کوهمره سرخی همیشه در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش بسزایی با اقوام همجوار و حکومتها ایفا می نموده است در عرصه های فرهنگی نیز مستثنی بوده است. و بویژه این قوم در پهنه ی ...