کوهنوردان کوهمره ای بر فراز بام ایران باشگاه کوهنوردی شیراز چکاد و گروه دوستان همنورد درتاریخ ۲۲مرداد ماه ۱۴۰۱ موفق به صعود به بام ایران و خاورمیانه (دماوند) شد. در این صعود آقای سعیدقاسمی بهاره از روستای بهاره کوهمره سرخی ...

انتخابات شورای بخش ارژن کوهمره با حضور دهیاران و کاندیداها برگزار گردید در این انتخابات که روز سی تیرماه هزار و چهارصد و یک برگزار گردید . افراد زیر به مدت یکسال انتخاب گردیدند . عباس شریفی رییس‌ شورای اسلامی ...