انجیر ناب کوهمره‌‌ای با برند‌های غیربومی به فروش می‌رسد. همه ساله در فصل برداشت محصول انجیر کشاورزان کوهمره نودان نیز با توجه به مرغوبیت بالای انجیراین منطقه شروع به برداشت این مصول ارزشمند میکنند . انجیر کوهمره نودان یکی از ...