مهدی سرخی (مهتی) خان کلانتر کوهمره

IMG ۲۰۲۱۱۱۰۹ ۲۱۱۵۱۸

 

IMG ۲۰۲۱۱۱۰۹ ۲۱۲۵۲۶ 4

مهتی خان سرخی کلانتر کوهمره 

مهدی سرخی رهبر مجاهدین ایل سرخی(کهمره ) در جنگ جهانی اول علیه قوای s.p.r انگلیس

 

شهرت مهدی سرخی از جوانی در جنگ با انگلیسی ها زبانزد شد و به خاطر جنگ ۱۳۰۸ شیراز که توانست فرودگاه شیراز را تسخیر کند، وی را در میان عشایر و شهرنشینان نام آور کرد. او بعد از سالها مبارزه در راه استقلال و سربلندی ایران در سال ۱۳۱۱ش محکوم به چوبه دار شد. از آن پس ٬ او به قهرمانی افسانه ای بدل شد و اشعار حماسی او که توسط آوازه خوانان دوره گرد خوانده میشد ٬ یاد مهدی سرخی این فرزند آزاده کوهساران را برای مردم زنده نگه داشتند

 

جنگم شده بیدسون با لشکر انگلسون شکست دادم اونارو تا گردنه ی مسقون

 

آرمون آرمون مهتی خان شیر جنگی مهتی خان

 

سنگر بسم به دهنو هندو کشتم با برنو جنگم بالای ایرونه توپم چارده ملیونه

 

آرمون آرمون مهتی خان شیر جنگی مهتی خان

 

در سال ۱۹۱۸ م در هنگامه ی جنگ جهانی اول قشون انگلیس به کوهمره سرخی حمله ور میشود و این منطقه را اشغال میکند. مهدی سرخی کلانتر کوهمره به جنگ متجاوزین میرود و در منطقه ی بیدستان آنها را شکست میدهد و تا گردنه ی روستای مسقان تعقیبشان میکند. او بخاطر سربلندی ایران به جنگ انگلیس میرود و سربازان هندوی بسیاری را میکشد و جمعیت ۱۴ ملیونیه ایران توپ و تفنگ او هستند که آنها حامیان وی میباشند.

 

چادر زدم برد کل اردو اومد مستقر نظامی روندم تا شهر

 

توپ گپو تل میزد بورشمس بالاش کل میزد اسب قزل دور میزد

 

مهتی سرخی هو میزد جنگم بالای ایرونه توپم چارده ملیونه. آرمون آرمون مهتی خان شیر جنگی مهتی خان

 

☆☆☆

 

آفتو زدو چاشت آبی کشتن مهتی راس آبی قرآن دسه زن خان

 

خبر بدین به گورهان عوض میدم ملک خان نکشینش مهتی خان

 

آرمون آرمون مهتی خان شیر جنگی مهتی خان

 

پس از مدتی حبس خبر اعدام سردار آزادی خواه وطن، مهدی سرخی با تبلیغاتی وسیع در شیراز منتشر شد. با اعلام خبر اعدام , خدیجه بی بی همسر صولت الدوله قرآن بدست به میدان توپخانه شیراز محل به دار آویخته شدن مهدی سرخی رفت او که به تلاشهای شوهرش برای نجات مهدی سرخی امیدوار بود عمال دولتی را قسم قرآن میداد تا زمان اعدام را به تاخیر بیاندازند و حاضر بود پسرش ملک منصور خان را در قبال این کار گروگان بدهد.

 

در نهایت طی یک مراسم پر طمطراق نظامی مهدی سرخی در سال ۱۳۱۱ش به چوبه دار محکوم شد.

 

۴ ۶ رای ها
امتیازدهی روی ستاره های زیر کلیک کنید
آواتار از  قاسم اسدی دهنوکی
#کوهمره #کوهمره_سرخی #کوهمره_نودان #کوهمره_جروق #نودان #دوسیران ❤️سایت رسمی کوهمره بزرگ ❤️
1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x