با پیگیری های چندین ساله فعالین محلی و دهیاران و شورای محلی بالاخره با تلاش این عزیزان یکی از روستاهای بخش سیاخ دارنگون دهنو منطقه شوراب دارای آسفالت معابر گردید. روستای دهنو بین روستای شوراب و شکرآباد منطقه شوراب واقع ...

اسامی روستاهای کوهمره بزرگ به شرح زیر میباشد : اگر روستایی از کوهمره را ننوشته ایم لطفا د  بخش نظر دهی مارا مطلع کنید…  ۱- درونک – جروق ۲- بکک (مَسَرو) (سبوک)- جروق ۳- اوبیدَک – جروق ۴-بیخَک علیا – ...