دکتر مقصود بیات

دکتر مقصود بیات

مقصود بیات

فرزند کاکا خان
محل تولد روستای قنات دهداری
کوهمره سرخی – سیاخ دارنگون
دانش آموخته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان کاندیدای دکترای ژئومورفولوژی و مدیریت محیط دانشگاه سیستان و بلوچستان. شاغل در فرمانداری جهرم ، تدریس در دانشگاه پیام نور جهرم چاپ مقالات متعدد علمی و پژوهشی در مجلات مختلف پژوهشی ،برگزیده بعنوان پژوهشگر برتر دستگاههای اجرایی استان فارس سال ۱۳۹۱
سال ۱۳۸۰ تا ۸۲ خدمت سربازی را بصورت امریه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گذراندم

سابقه تاریخی روستای قنات
این روستا در طول جغرافیایی ۵۲ درجه و ۳۰ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۱۶ دقیقه شمالی واقع شده است. ارتفاع آن از سطح دریا ۱۶۴۹ متر می باشد .این روستا از سمت شرق به شهرستان کوار از سمت جنوب به کوهمره سرخی و از سمت غرب به دهستان سیاخ و از شمال به بخش مرکزی شیراز محدود می شود.
از اولین ساکنان این روستا اطلاع دقیقی در دست نیست و دارای سابقه طولانی است. و از شواهد و قرائن موجود مانند آثار وجود چندین قلعه ،ظروف سفالی و….چنین بر می آید که این منطقه به دلیل وجود شریان حیاتی رودخانه قره آغاج، اقلیم و خاک حاصلخیز و…می توانسته مورد سکونت انسانها در گذشته قرار بگیرد. این روستا یکی از دهات وابسته به کوهمره سرخی بوده است. تا آنجا که روشن است تا قبل از حکومت رضا شاه پهلوی و اواسط دوره قاجار ساکنین روستای قنات از بومیان کوهمره بوده اند . آثار بجای مانده (سه درخت سرو کهنسال) حاکی از وجود قلعه ای در یک کیلومتری شرق روستای قنات می باشد.که با آجرهای مخصوص زمان قاجار (آجر نظامی ) و ساروج ساخته شده که نشانگر مقر مالک یا بزرگ منطقه بوده است. برابر اقوال گذشتگان این آثار مربوط به بزرگان منطقه کوهمره که بازماندگان آنها خانواده شهبازی ها و سلطانیها باشد ، بوده است. از اواسط دوران قاجار مالکیت روستای قنات به خانواده ای از ترکان قشقایی تعلق داشته است که از گرد آوری طوایف سرکش و خانوارهای فراری تشکیل گردیده بود و ریاست آنها را شخصی بنام کیومرث خان بر عهده داشته است . این شخص دارای سه فرزند پسر بوده که هر سه از اشخاص شجاع ، دلیر بوده اند مالکیت این سه فرزند مقارن با جنگ جهانی اول و قیام صولت الدوله قشقایی علیه انگلیسیها بوده است. در این درگیری کیومرث خان به حمایت از قوای انگلیس بر می آید. صولت الدوله قشقایی پس از بازگشت از تحصن هنگام ( منطقه ای در قیر و کارزین ) و بدست آوردن قدرت اقدام به سرکوب مخالفان خود و طرفداران انگلیس می نماید که از جمله مالکین قنات از آن افراد بوده اند .در این نبرد مدافعین در قلعه ای که اکنون به “قلعه سوخته” معروف است ودر کنار رودخانه قره آغاج و جنوب روستای کنونی واقع شده، سنگر می گیرند که نیروهای صولت الدوله با سلاح های آتشین چندین روز قلعه را زیر آتش گرفتند که نهایتا با آتش زدن قلعه خانواده کیومرث خان اقدام به فرار می نمایند که بعدها به وسیله عمال دولتی دستگیر و اعدام می شوند. پس از کیومرث خان مالکیت روستای قنات تعلق به شخصی بنام حاج عماد الملک بصیری می یابد . وی از بزرگان شیراز و چندی هم سمت منشی گری و کارگزاری صولت الدوله را بعهده داشته است. حاجی مزبور در زمان رضا شاه به نمایندگی از مردم فیروز آباد به مجلس راه می یابد.در سالهای آغازین حکومت پهلوی شخصی بنام علی اکبر خُردل این روستا را از مالک اجاره می نماید . نامبرده از بزرگان طائفه ده بزرگی مستقر در شیراز بوده است که به علت ازدواج با یکی از بانوان قشقایی نسبت فامیلی پیدا می کند . چند سال این شخص روستای مذکور را اداره می کند که در سال ۱۳۱۶ فوت می کند و اشخاصی بنام حاج محمد ده بزرگی و غلامرضا خان بیات این روستا را اجاره می نمایند. با اجاره کردن این افراد دو تیره از طوایف ایل قشقایی بنام های بیات و اسلاملو در مراتع این روستا مستقر می شوند که تسلط این دو نفر تا سال ۱۳۴۴ همچنان بعنوان مالک و مستاجر ادامه داشته است. بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی زمینهای این روستا نیز مشمول این قانون شده بود .در ادوار قبل از مالکیت کیومرث خان در هنگامیکه خوانین کوهمره سرخی مالکیت این روستا را به عهده داشتند طوایفی از کوهمره در دامنه های کوه شمالی روستا سکونت داشته اند منجمله خانوارهای گشمردی ها که هم اکنون چندین خانوار از آنها باقی مانده است همچنین در بین دو روستای قنات و دهداری در مکانی بنام زمین ضحرابی بقایای قلعه ای بنام قلعه مهراب وجود دارد که در این قلعه در زمان رضا شاه عده ای از عشایر تیره بیات در پیروی از قانون اجباری اسکان عشایر در آنجا اتراق می نمایند و پس از شهریور ۱۳۲۰ محل را ترک کرده و به زندگی مجدد کوچ نشینی روی می آورند. قلعه مذکور تا این اواخر وجود داشت که محل آن تبدیل به زمین های زراعی شد. هم اکنون نیز خانوارهای مهاجر از منطقه کوهمره بویژه روستای شوراب و دیگر نقاط کوهمره در این روستا سکونت دارند و به شغل دامداری و کشاورزی مشغولند.این روستا طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۹۵) دارای ۲۲۳ خانوار و ۸۰۳ نفر جمعیت می باشد که از این تعداد ۴۰۴ نفر مرد و ۳۳۹ نفر زن می باشند این روستا در واقع یک روستای مرکزی است که به دیگر نقاط روستایی اطراف خدمات رسانی می نماید در این روستا امکان ادامه تحصیل تا مقطع راهنمایی وجود دارد ” برگرفته از جغرافیای روستای قنات تالیف مقصود بیات ۱۳۷۹”

فهرست مقالات پژوهشی

بررسی عوامل موثر بر تحولات ساختاری- کارکردی سکونتگاههای روستایی بخش کردیان- شهرستان جهرم     مجله راهبردهای توسعه روستایی تربت حیدریه تابستان ۹۶

بررسی سیرتاریخی تحولات مدیریت روستایی ایران از آغاز تا کنون(چالش ها و فرصت ها).(     فصلنامه پژوهش های علوم انسانی نقش جهان        تابستان ۹۱

ارزیابی اجرای طرح هادی در توسعه کالبدی روستاها از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: بخش کردیان – شهرستان جهرم)          پژوهش های مکانی – فضایی      تابستان ۹۶

عنوان  بررسی میزان رضایت مندی شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری و شورای شهر )مطالعه موردی: شهر جهرم     اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی شیراز مرداد ۱۳۹۴

بررسی عوامل موثر بر افزایش مقدار املاح در آبهای زیر زمینی دشت کوار     نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیر زمینی ، دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان        آبان ۱۳۸۸

سنجش توسعه  یافتگی روستاهای بخش کوار شهرستان شیراز با استفاده از روش تحلیل خوشه ای      مجله علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی شماره پیاپی ۳۳     بهار ۱۳۸۸

اثرات زیست محیطی اجرای طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: روستای علویه)     دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم    شهریور ۱۳۹۲.

تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک آماری تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای       نشریه علمی و پژوهشی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی  بهار ۹۲

_ سنجش سطوح توسعه یافتگی بخش کشاورزی شهرستان های استان فارس،         فصلنامه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر) دوره بیست و یکم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۸۳ پاییز ۹۱

مشارکت و جایگاه آن در اجرای طرح های بافت قدیم شهرها ماهنامه دانش نما سال بیستم ، شماره ۱۹۷ شهریور و مهر ۱۳۹۰          شهریور و مهر ۹۱

مدیریت بحران و کاهش تلفات انسانی      ماهنامه دانش نما ؛ پیاپی ۱۵۵-۱۵۷ (خرداد ۱۳۸۷)         خرداد ۸۷

چالشها و چشم اندازهای مدیریت نوین روستایی در ایران    اولین همایش ملی گیلان توسعه روستایی و مدیریت روستایی          شهریور ۹۱

شیوه های بنیادین تقویت اقتصاد عشایر    فصلنامه علمی تخصصی اطلس ، دانشگاه اصفهان سال چهارم شماره زمستان ۱۳۸۶

سطح بندی شهرستانهای استان ایلام از نظر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی    فصلنامه سپهر دوره بیست و دوم شماره ۸۶ تابستان ۹۲      تابستان ۹۲

توریسم روستایی و جایگاه آن در پویایی اقتصاد روستاها     نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ۱۳۸۵        ۱۳۸۵

توریسم عشایر و جایگاه آن در صنعت گردشگری    نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ۱۳۸۵        ۱۳۸۵

لزوم توجه به دانش بومی به عنوان حلقه مفقوده توسعه پایدار روستایی        نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ۱۳۸۵          ۱۳۸۵

عنوان پایان نامه ها

– مطالعه دجغرافیای روستای قنات ( کارشناسی با درجه عالی)

– ارزیابی توانهای مجیطی به منظور توسعه کشاورزی در دشت کوار شهرستان شیراز ( کارشناسی ارشد با درجه عالی)

بازسازی فرآیندهای ژئومورفیک دوره هولوسن در پلایای جازموریان با استفاده از مغزه های رسوبی ( رساله دکتری)

طرح ها:

– تأثیر کارخانه قند پارس بر روی شهر کوار

– مطالعه زمین شناسی دشت کوار

 

۳.۷ ۳ رای ها
امتیازدهی روی ستاره های زیر کلیک کنید
آواتار از  محسن جبارزاده
آرامشم حاصل تلاشم - انرژی مثبت دوستان و خانواده است هر جا قدمی بر میدارم تغییری مثبت را شروع میکنم . تا هستم مفید خواهم بود . روانشناسی را بهترین رشته دنیا میدونم
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x