دکتر مقصود بیات

دکتر مقصود بیات

مقصود بیات

فرزند کاکا خان
محل تولد روستای قنات دهداری
کوهمره سرخی – سیاخ دارنگون
دانش آموخته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان کاندیدای دکترای ژئومورفولوژی و مدیریت محیط دانشگاه سیستان و بلوچستان. شاغل در فرمانداری جهرم ، تدریس در دانشگاه پیام نور جهرم چاپ مقالات متعدد علمی و پژوهشی در مجلات مختلف پژوهشی ،برگزیده بعنوان پژوهشگر برتر دستگاههای اجرایی استان فارس سال ۱۳۹۱
سال ۱۳۸۰ تا ۸۲ خدمت سربازی را بصورت امریه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گذراندم

سابقه تاریخی روستای قنات
این روستا در طول جغرافیایی ۵۲ درجه و ۳۰ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۱۶ دقیقه شمالی واقع شده است. ارتفاع آن از سطح دریا ۱۶۴۹ متر می باشد .این روستا از سمت شرق به شهرستان کوار از سمت جنوب به کوهمره سرخی و از سمت غرب به دهستان سیاخ و از شمال به بخش مرکزی شیراز محدود می شود.
از اولین ساکنان این روستا اطلاع دقیقی در دست نیست و دارای سابقه طولانی است. و از شواهد و قرائن موجود مانند آثار وجود چندین قلعه ،ظروف سفالی و….چنین بر می آید که این منطقه به دلیل وجود شریان حیاتی رودخانه قره آغاج، اقلیم و خاک حاصلخیز و…می توانسته مورد سکونت انسانها در گذشته قرار بگیرد. این روستا یکی از دهات وابسته به کوهمره سرخی بوده است. تا آنجا که روشن است تا قبل از حکومت رضا شاه پهلوی و اواسط دوره قاجار ساکنین روستای قنات از بومیان کوهمره بوده اند . آثار بجای مانده (سه درخت سرو کهنسال) حاکی از وجود قلعه ای در یک کیلومتری شرق روستای قنات می باشد.که با آجرهای مخصوص زمان قاجار (آجر نظامی ) و ساروج ساخته شده که نشانگر مقر مالک یا بزرگ منطقه بوده است. برابر اقوال گذشتگان این آثار مربوط به بزرگان منطقه کوهمره که بازماندگان آنها خانواده شهبازی ها و سلطانیها باشد ، بوده است. از اواسط دوران قاجار مالکیت روستای قنات به خانواده ای از ترکان قشقایی تعلق داشته است که از گرد آوری طوایف سرکش و خانوارهای فراری تشکیل گردیده بود و ریاست آنها را شخصی بنام کیومرث خان بر عهده داشته است . این شخص دارای سه فرزند پسر بوده که هر سه از اشخاص شجاع ، دلیر بوده اند مالکیت این سه فرزند مقارن با جنگ جهانی اول و قیام صولت الدوله قشقایی علیه انگلیسیها بوده است. در این درگیری کیومرث خان به حمایت از قوای انگلیس بر می آید. صولت الدوله قشقایی پس از بازگشت از تحصن هنگام ( منطقه ای در قیر و کارزین ) و بدست آوردن قدرت اقدام به سرکوب مخالفان خود و طرفداران انگلیس می نماید که از جمله مالکین قنات از آن افراد بوده اند .در این نبرد مدافعین در قلعه ای که اکنون به “قلعه سوخته” معروف است ودر کنار رودخانه قره آغاج و جنوب روستای کنونی واقع شده، سنگر می گیرند که نیروهای صولت الدوله با سلاح های آتشین چندین روز قلعه را زیر آتش گرفتند که نهایتا با آتش زدن قلعه خانواده کیومرث خان اقدام به فرار می نمایند که بعدها به وسیله عمال دولتی دستگیر و اعدام می شوند. پس از کیومرث خان مالکیت روستای قنات تعلق به شخصی بنام حاج عماد الملک بصیری می یابد . وی از بزرگان شیراز و چندی هم سمت منشی گری و کارگزاری صولت الدوله را بعهده داشته است. حاجی مزبور در زمان رضا شاه به نمایندگی از مردم فیروز آباد به مجلس راه می یابد.در سالهای آغازین حکومت پهلوی شخصی بنام علی اکبر خُردل این روستا را از مالک اجاره می نماید . نامبرده از بزرگان طائفه ده بزرگی مستقر در شیراز بوده است که به علت ازدواج با یکی از بانوان قشقایی نسبت فامیلی پیدا می کند . چند سال این شخص روستای مذکور را اداره می کند که در سال ۱۳۱۶ فوت می کند و اشخاصی بنام حاج محمد ده بزرگی و غلامرضا خان بیات این روستا را اجاره می نمایند. با اجاره کردن این افراد دو تیره از طوایف ایل قشقایی بنام های بیات و اسلاملو در مراتع این روستا مستقر می شوند که تسلط این دو نفر تا سال ۱۳۴۴ همچنان بعنوان مالک و مستاجر ادامه داشته است. بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی زمینهای این روستا نیز مشمول این قانون شده بود .در ادوار قبل از مالکیت کیومرث خان در هنگامیکه خوانین کوهمره سرخی مالکیت این روستا را به عهده داشتند طوایفی از کوهمره در دامنه های کوه شمالی روستا سکونت داشته اند منجمله خانوارهای گشمردی ها که هم اکنون چندین خانوار از آنها باقی مانده است همچنین در بین دو روستای قنات و دهداری در مکانی بنام زمین ضحرابی بقایای قلعه ای بنام قلعه مهراب وجود دارد که در این قلعه در زمان رضا شاه عده ای از عشایر تیره بیات در پیروی از قانون اجباری اسکان عشایر در آنجا اتراق می نمایند و پس از شهریور ۱۳۲۰ محل را ترک کرده و به زندگی مجدد کوچ نشینی روی می آورند. قلعه مذکور تا این اواخر وجود داشت که محل آن تبدیل به زمین های زراعی شد. هم اکنون نیز خانوارهای مهاجر از منطقه کوهمره بویژه روستای شوراب و دیگر نقاط کوهمره در این روستا سکونت دارند و به شغل دامداری و کشاورزی مشغولند.این روستا طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۹۵) دارای ۲۲۳ خانوار و ۸۰۳ نفر جمعیت می باشد که از این تعداد ۴۰۴ نفر مرد و ۳۳۹ نفر زن می باشند این روستا در واقع یک روستای مرکزی است که به دیگر نقاط روستایی اطراف خدمات رسانی می نماید در این روستا امکان ادامه تحصیل تا مقطع راهنمایی وجود دارد ” برگرفته از جغرافیای روستای قنات تالیف مقصود بیات ۱۳۷۹”

فهرست مقالات پژوهشی

بررسي عوامل موثر بر تحولات ساختاري- کارکردي سکونتگاههاي روستايي بخش کرديان- شهرستان جهرم     مجله راهبردهاي توسعه روستايي تربت حيدريه تابستان 96

بررسي سيرتاريخي تحولات مديريت روستايي ايران از آغاز تا کنون(چالش ها و فرصت ها).(     فصلنامه پژوهش هاي علوم انساني نقش جهان        تابستان 91

ارزيابي اجراي طرح هادي در توسعه کالبدي روستاها از ديدگاه روستاييان (مطالعه موردي: بخش کرديان – شهرستان جهرم)          پژوهش هاي مکاني – فضايي      تابستان 96

عنوان  بررسي ميزان رضايت مندي شهروندان نسبت به عملکرد شهرداري و شوراي شهر )مطالعه موردي: شهر جهرم     اولين کنفرانس بين المللي علوم جغرافيايي شيراز مرداد 1394

بررسي عوامل موثر بر افزايش مقدار املاح در آبهاي زير زميني دشت کوار     نخستين کنفرانس سراسري آبهاي زير زميني ، دانشگاه آزاد اسلامي بهبهان        آبان 1388

سنجش توسعه  يافتگي روستاهاي بخش کوار شهرستان شيراز با استفاده از روش تحليل خوشه اي      مجله علمي و پژوهشي جغرافيا و برنامه ريزي محيطي شماره پياپي 33     بهار 1388

اثرات زيست محيطي اجراي طرح هادي روستايي (مطالعه موردي: روستاي علويه)     دومين همايش ملي توسعه پايدار کشاورزي و محيط زيست سالم    شهريور 1392.

تعيين سطوح توسعه يافتگي نواحي روستايي استان آذربايجان شرقي با استفاده از تکنيک آماري تحليل عاملي و تحليل خوشه اي       نشريه علمي و پژوهشي تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي  بهار 92

_ سنجش سطوح توسعه يافتگي بخش کشاورزي شهرستان هاي استان فارس،         فصلنامه علمي پژوهشي اطلاعات جغرافيايي (سپهر) دوره بيست و يکم پاييز 1391 شماره 83 پاييز 91

مشارکت و جايگاه آن در اجراي طرح هاي بافت قديم شهرها ماهنامه دانش نما سال بيستم ، شماره 197 شهريور و مهر 1390          شهريور و مهر 91

مديريت بحران و کاهش تلفات انساني      ماهنامه دانش نما ؛ پياپي ۱۵۵-۱۵۷ (خرداد ۱۳۸۷)         خرداد 87

چالشها و چشم اندازهاي مديريت نوين روستايي در ايران    اولين همايش ملي گيلان توسعه روستايي و مديريت روستايي          شهريور 91

شيوه هاي بنيادين تقويت اقتصاد عشاير    فصلنامه علمي تخصصي اطلس ، دانشگاه اصفهان سال چهارم شماره زمستان 1386

سطح بندي شهرستانهاي استان ايلام از نظر توسعه مکانيزاسيون کشاورزي    فصلنامه سپهر دوره بيست و دوم شماره 86 تابستان 92      تابستان 92

توريسم روستايي و جايگاه آن در پويايي اقتصاد روستاها     نهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان 1385        1385

توريسم عشاير و جايگاه آن در صنعت گردشگري    نهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان 1385        1385

لزوم توجه به دانش بومي به عنوان حلقه مفقوده توسعه پايدار روستايي        نهمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان 1385          1385

عنوان پایان نامه ها

– مطالعه دجغرافیای روستای قنات ( کارشناسی با درجه عالی)

– ارزيابي توانهاي مجيطي به منظور توسعه کشاورزي در دشت کوار شهرستان شيراز ( کارشناسی ارشد با درجه عالی)

بازسازی فرآیندهای ژئومورفیک دوره هولوسن در پلایای جازموریان با استفاده از مغزه های رسوبی ( رساله دکتری)

طرح ها:

– تأثير کارخانه قند پارس بر روي شهر کوار

– مطالعه زمين شناسي دشت کوار

 

3.7 3 رای ها
امتیازدهی روی ستاره های زیر کلیک کنید
محسن جبارزاده
آرامشم حاصل تلاشم - انرژی مثبت دوستان و خانواده است هر جا قدمی بر میدارم تغییری مثبت را شروع میکنم . تا هستم مفید خواهم بود . روانشناسی را بهترین رشته دنیا میدونم
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x