نام :معصومه فامیل:شاهین نام پدر:مسعود منطقه :کوهمره سرخی بخش ارژن عناوین ورزشی : رشته ورزشی : کاراته (رشته شوتوکان کومیته) کاراته از ۴ سالگی تا هم اکنون قهرمانی چند دوره کشوری و استانی و دو دوره مدال طلای بین المللی ...