نام :معصومه فامیل:شاهين نام پدر:مسعود منطقه :کوهمره سرخی بخش ارژن عناوین ورزشی : رشته ورزشی : کاراته (رشته شوتوکان کومیته) کاراته از 4 سالگی تا هم اکنون قهرمانی چند دوره کشوری و استانی و دو دوره مدال طلای بین المللی ...