نغمه بهاری شعری از حاج مجید شاهین یکی شاعران کوهمره ای عضو انجمن ادبی کوهمره شعر  در وصف بهار و سال نو میباشد ای زمین جامه گلدار مبارک بادت سبزه و نغمه بسیار مبارک بادت بلبلان مست از این رایحه ...

علی اصغر غفاری عضو ودبیر انجمن ادبی کوهمره زبس که شعرهای ناب دارد ناز چشمانت هوای حافظیه دارم و شیراز چشمانت چه رازی هست در نازت که میسوزد دلم هردم میان آتش دلتنگی واهواز چشمانت نه تنها من تمام شاعران ...

علی اصغر غفاری از موسسان انجمی ادبی کوهمره و دبیر فعلی این انجمن نوپا و فرهیخته است .که در همین مدت کوتاه فعالیت جایگاه بزرگی در بین انجمن های ادبی ایران باز کرده است و به مدد پشتکار ایشان و ...